SCHOON HET NIEUWE SEIZOEN IN

DIT HUIS, GEREINIGD EN VERSIERD
GERTJAN ARENTSEN, KERKMEESTER
 
Kent u die uitdrukking: ‘Hier mag ook wel eens goed schoongemaakt worden!’?  Ik moest hieraan denken toen we laatst gezang 742 zongen: ‘Dit huis, gereinigd en versierd…’. Het trof mij dat ons aller huis aan de Ruysdaelstraat wel versierd is met mooie beelden en schilderijen, een rijk bewerkt altaar en dito preekstoel en een prachtig orgel, maar dat al die schoonheid niet bepaald ‘schoon’ te noemen is… Het orgelbalkon en de trap ernaar toe zijn vies; op de kap van de preekstoel ligt stof van ruim vijf jaren; langs de muren hangen her en der stofdraden; de vloeren van kerk, zaaltje en sacristie schreeuwen om sop, de ramen in het zaaltje lijken wel van matglas en de glans van de lichtkronen schittert door afwezigheid… Wat een narigheid!!! Daarom: we gaan schoonmaken! – en wel op vrijdag 13- en zaterdag 14 september. Onze ‘tent der samenkomst’ gaat ons allen zeer ter harte, dus we mogen verwachten dat iedereen zijn/haar steentje, dweiltje of poetslapje zal bijdragen, tenzij men zojuist vijf vrouwen gekocht heeft of  getrouwd is met een koe (Luk. 14 vs 19). In dat onverhoopte geval is het handig als men zich afmeldt (aanmelden mag natuurlijk ook), zodat voor-en-met de overige geroepenen een takenschema kan worden opgesteld door Lies Kroon met assistentie van uw cantor/koster. Aan/afmeldingen graag bij Lies ambacht99@kpnmail.nl of bij ondergetekende gp.arentsen@planet.nl . Het spreekt vanzelf dat er voor enige versnaperingen gezorgd zal worden! Twee weken later, op 29 september, zal er weer een Kerkproeverij zijn, gecombineerd met ‘Oecumenische zondag’. Het zou toch prachtig zijn als we dan met z’n allen terecht en uit volle borst kunnen zingen:

‘Dit huis, gereinigd en versierd – Halleluja’!