OKKN Vastenactie 2019

De burgeroorlog in Syrië zorgt al jaren voor onveiligheid en angst. Duizenden onschuldige doden, kinderen die zonder hun ouders en ouders die zonder hun kinderen door het leven moeten. Vele burgers zijn gevlucht. Sommigen al jaren geleden en anderen onlangs nog.

Het Syrisch-orthodoxe JongerenPlatform zet zich in om de Syrisch-orthodoxe gelovigen die al gesetteld zijn in Nederland in contact te brengen met de broeders en zusters die pas onlangs als vluchteling in Nederland aangekomen zijn. De nieuwe vluchte lingen leren hierdoor van de ervaringen die de Syrische gemeenschap heeft opgedaan in Nederland en op welke manier zij het beste kunnen integreren in Nederland en een bijdrage kunnen leveren aan de samenleving.
Met hulp van tientallen vrijwilligers en donaties is het mogelijk om deze vervreemde Syrische vluchtelingen bij elkaar te brengen in sociale en religieuze activiteiten.
De Syrisch-orthodoxe gemeenschap in Nederland heeft zich de afgelopen decennia goed weten te wortelen in de
samenleving. Men heeft geleerd om snel en efficiënt in te burgeren in de dynamische Nederlandse samenleving
en daaraan ook bij te dragen. Maar men vergeet de eigen afkomst niet. Iedereen die zich hier in de afgelopen jaren heeft kunnen settelen, weet hoe moeilijk de eerste maanden waren toen alles nog onbekend was.

Het Syrisch-orthodoxe JongerenPlatform heeft uw hulp hard nodig. Door uw financiële bijdrage is het mogelijk om Syrische vluchtelingen te helpen met kleding, advies, speelgoed voor de kinderen zodat hun creativiteit weer wordt aangesproken, taallessen, etc.

Tot op heden zijn er tientallen inzamelingsacties geweest voor kleding en speelgoed. Maar voordat je mensen kunt helpen moet je hen eerst leren kennen en weten wat zij als eerste nodig hebben. Daarom investeert het Jongerenplatform in het organiseren van ontmoetingen: daar begint alles mee.

Er al activiteiten georganiseerd om de Syrische vluchtelingen te betrekken bij de samenleving en haar gemeenschap. Met uw hulp kunnen we dit belangrijke werk volhouden en een krachtige impuls geven.

Het Collegiaal Bestuur van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland beveelt voor de vastenactie 2019 het Project Syrische Vluchtelingen van harte bij u aan.

Giro NL 06 ABNA 021 419 0129
t.n.v OKKN Vastenactie 2019