Eucharistieviering in samenwerking met leden van de Koptisch Orthodoxe Kerk op 11 maart 2018

Op zondag 11 maart vieren we in de Oud-Katholieke Kerk de eucharistie in samenwerking
met leden van de Koptisch Orthodoxe parochie van Amsterdam. De voorgangers zijn pastoor
Peter-Ben Smit (Oud-Katholiek) en diaken Antonius (Koptisch Orthodox).
Dit jaar is de Vastenactie (tweede collecte) bestemd voor de Koptische zusters die zeer
waardevol werk doen in het El Salam ziekenhuis in Beni Souef in Egypte. Er wordt hier zorg
verleend aan iedereen die dit nodig heeft, ongeacht geloofsovertuiging. Achter in de kerk is
meer informatie te vinden over deze vastenactie ,of via www.stpaulus.okkn.nl


Na de Viering (11.15 – 12.30 uur) is er koffie en thee en zullen leden van de Koptische
parochie een korte presentatie verzorgen over Beni Souef (Vastenactie), hun kerk, cultuur en
de actuele situatie in Egypte. Het is de bedoeling met elkaar in gesprek te gaan en van elkaar
te leren.
U bent van harte welkom!

Adres: Ruysdaelstraat 39, Amsterdam
Tijd: 10.00 – 11.15 uur