Eerste zondag van de Advent

De beide bisschoppen van onze kerk, Joris Vercammen en Dirk Jan Schoon, vertellen wat hen raakt, fascineert en troost in de bijbelverhalen die op de vier zondagen van Advent in de kerk gelezen worden.

Het zijn verhalen over de grote vragen die elk mens wel ken: over geluk, wantrouwen, lijden, inzicht, dood en leven. Steeds blijkt dat er geen eeuwige en afdoende antwoorden te geven zijn. Dat komt niet alleen doordat ons verstand te beperkt is om de complexiteit van het leven in één woord of gedachte te kunnen samenvatten, maar vooral ook omdat Gods genade groter is dan ons hart. Muziek verlicht de zorgen van je hart en geeft uitdrukking aan je inspiratie.

Joris Vercammen is Aartsbisschop van Utrecht en Dirk Jan Schoon is bisschop van Haarlem in de Oud-Katholieke Kerk van Nederland.

Eerste Advent
Bisschop Vercammen wijst op de natuurbeelden die Marcus gebruikt om als het ware in een geheimtaal de eerste christenen te vertellen: Er gaat iets gebeuren, er komt een omslag. Bisschop Vercammen vindt deze beelden van toepassing op onze tijd en net als destijds is het verleidelijk om je in slaap te laten wiegen door makkelijke verklaringen en entertainment. Niet doen, zegt Marcus via Jezus: Leer van de vijgenboom.

 

 

Jesaja 64, 1-9
1 Korinthiërs 1, 1-9
Marcus 13, 24-37

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 30 november 2017