Bisschop met den Bijbel

Op de Haarlemse Geestelijkheid, de vergadering van de priesters van ons bisdom, is het idee ontstaan in de adventstijd twee Bijbelavonden gehouden door onze bisschop aan te bieden.

De data zijn woensdag 06-12 en woensdag 20-12, telkens om 20.00 uur in de gemeentezaal van de kathedrale kerk van de HH. Anna en Maria aan de Kinderhuissingel te Haarlem.

Alleen bij voldoende belangstelling gaan de avonden door, het is daarom nodig dat u zich vóór 30-11 opgeeft bij past. Robert Frede frede@upcmail.nl. U kunt zich ook bij uw eigen pastoor aanmelden, die geeft het dan verder door. Thematisch staan de Schriftlezingen van de 2e en de 4e zondag van de advent centraal.