Symposium Ambt en spiritualiteit – 25 juni

Hebben voorgangers en pastores een eigen spiritualiteit? Wat het doet ambt met geloofsbeleving? Biedt het bronnen voor spiritualiteit of staat het spiritualiteit in de weg? Draagt het ambt de ambtsdrager – of is het een last? Deze vragen staan centraal op dit oecumenische symposium voor ambtsdragers, andere gemeenteleden en geïnteresseerden.

                                                                                                 


Met bijdragen van:

Ds Marleen Blootens

Marleen Blootens is als dominee verbonden aan de Elthetokerk in Amsterdam Oost. Sinds 2012 is ze predikant, daarvoor doceerde ze godsdienst

 

P. Jos Moons, SJ

Jos Moons is promovendus en studentenpastor aan de Tilburg School of Catholic Theology. Sinds 2005 is hij priester en sinds 2009 Jezuïet

 

Dr. Mattijs Ploeger

Mattijs Ploeger doceert systematische theologie en liturgie aan het Oud-Katholiek Seminarie, waarvan hij ook rector is. Hij is sinds 1999 priester

 

Zr. Rebekka Willekes

Rebekka Willekes is sinds 2002 Trappistin in de priorij Klaarland waarvan zij sinds 2011 priorin is, studeerde theologie en geneeskunde

 

Vesperviering

Voorganger: bisschop Dirk Jan Schoon

Vocaal Theologen Ensemble, o.l.v. Hanna Rijken

 

Datum/tijd: 25 juni 2017, 14.00-16.45, 17.00: Vesper – Locatie: Ruysdaelstraat 39, Amsterdam (oud-katholiek kerkgebouw). Toegang en aanmelding: aanmelding door overmaking van €10,00, studenten: €5,-, € 40 met certificaat 0,25 studiepunt Permanente Educatie EUR (open erkend aanbod – met reflectiepaper 0,5 punt: € 80),  op NL63INGB0005319821, t.n.v. P.B.A. Smit, o.v.v. “Amt en spiritualiteit”.


Programma

13.30 Inloop met koffie

14.00 Eerste gespreksronde: Ambt, spiritualiteit en pastoraat

Ds Marleen Blootens: Met (en zonder) boord in de Amsterdamse Indische buurt

P. Jos Moons, SJ: Christus begroeten in de gelovigen. Ambt en Vaticanum II

15.00-15.30 Pauze

15.30 Tweede gespreksronde: Gevormd door het ambt? Spiritualiteit en geloofsontwikkeling

Dr. Mattijs Ploeger: Op zoek naar priesterlijke spiritualiteit in theologie en pastoraat

Zr. Rebekka Willekes: Roeping en vorming: Een perspectief uit de monastieke traditie

17.00 Vesperviering gevolgd door afsluitend samenzijn