Uitnodiging netwerkbijeenkomst Raad van Kerken 13 mei 2017

Wie bent u? Wie zijn wij?
Een middag van kennismaken met de Raad van Kerken Amsterdam en van ontmoeting met leden van de kerken en geloofsgemeenschappen die bij de Raad aangesloten of betrokken zijn.
Met: ontmoeting, korte presentaties, muziek, versnaperingen.


Datum: 13 mei 2017
Tijd: 13.30 – 16.30 uur
Plaats: zolder Van Limmikhof, Nieuwe Keizersgracht 1A, Amsterdam
Opgave vóór 6 mei 2017 (deelname gratis): raadvankerken@gmail.comAmsterdam
Meer weten over de Raad van Kerken Amsterdam: www.rvkamsterdam.nl