Kom naar de oliewijding!

Op 10 april, de maandag in de Goede Week, vindt in de kathedraal te Haarlem de oliewijding plaats, met een plechtig woord de chrisma-mis. De naam is ontleend aan één van de drie oliën, het chrisma, dat gebruikt wordt bij doop en vormsel en bij de wijding tot het ambt van bisschop en priester. De andere oliën zijn echter net zo belangrijk. Bijzonder in spirituele en emotionele zin is ook de ziekenzalving (met de olie voor de zieken) en het moment waarop een (jong) volwassene door middel van de zalving met de olie voor de geloofsleerlingen plechtig de weg inslaat die leidt naar doop en vormsel.

Het is prachtig dat ons als kerk het middel van die zalving gegeven is, een gebaar dat rechtstreeks verwijst naar Christus (deze naam betekent immers Gezalfde) en die ons in staat stelt een gebaar te maken dat mensen met God en met elkaar verbindt. Ook als er bij een zalving veel mensen aanwezig zijn (zoals bijvoorbeeld bij een doop of wijding) is een zalving van betekenis voor allen en tegelijk intiem en persoonlijk.

In de chrisma-mis worden de oliën niet alleen gewijd maar ook door de priesters en vertegenwoordigers van parochies opgehaald zodat ze het komend jaar overal in het bisdom kunnen worden gebruikt. Deze mis is daarom een feest voor het hele bisdom! En het wordt natuurlijk vooral een feest als velen uit ons bisdom erbij zijn. U en jij bent dus van harte uitgenodigd om deze bij deze bijzondere dienst aanwezig te zijn en mee te vieren. 

Chrisma-mis in het bisdom Haarlem
Kathedraal van de H.H. Anna en Maria
Kinderhuissingel 74, 2013 AV Haarlem
Maandag 10 april, aanvang 19.30 uur
Na afloop: Gezellige ontmoeting met elkaar