Mattheüs op vrijdag – HET VERHAAL ACHTER “DE MATTHÄUS”

Meer dan 100 keer wordt hij ieder jaar uitgevoerd: Bachs Matthäuspassion. Maar hoe zit het met het verhaal dat Bach inspireerde? De oorspronkelijke “Mattheuspassie” staat centraal in “Mattheus op maandag.” Drie avonden de diepte in en in gesprek over het lijdensverhaal uit het Mattheüsevangelie.

Bijbelwetenschapper Peter-Ben Smit leidt de avonden.

 


 

Data, teksten en thema’s:

10 maart: Verraad aan tafel: Judas’ verraad en het laatste avondmaal (Mattheus 26,1-16-30)

24 maart: Van gebed tot verloochening: Jezus’ arrestatie en verhoor (Mattheüs 26,31-75)

7 april:Jezus’ laatste uren: veroordeling en kruisiging (Mattheüs 27,1-55)

In de vieringen van Palmzondag en Goede Vrijdag komt de passielezing liturgisch aan bod.

De avonden beginnen om 19.30 en duren tot ca. 21.15. aansluitend is er gelegenheid de Completen (nachtgebed) mee te vieren. De locatie is: Pieter Baststraat 3, Amsterdam (Tram 16 /24 vanaf CS, halte Ruysdaelstraat; alternatief: tram 3, 5, en 12, halte Roelof Hartplein). Een parkeergarage is bij het Concertgebouw. Zie het kaartje hieronder/ommezijde – de kerk is bij het kruisje.

Deelnemers wordt gevraagd zelf een Bijbel mee te brengen: zo hebben we verschillende vertalingen naast elkaar. Deelname is gratis, wel is er gelegenheid tot een vrijwillige bijdrage.

Aanmelding: vóór 1 maart 2016 bij Peter-Ben Smit, pbajsmit@gmail.com.

Over de inleider: Prof. dr. Peter-Ben Smit is hoogleraar contextuele bijbelinterpretatie aan de Vrije Universiteit Amsterdam, bijzonder hoogleraar Oude katholieke kerkstructuren aan de Universiteit Utrecht, en oud-katholiek priester. Hij publiceerde onder meer over het laatste avondmaal, kruisiging en de rol van mannen en vrouwen in het vroege Christendom.