Aartsbisschop van Utrecht houdt lezing in Alkmaar

Op zaterdag 4 maart zal aartsbisschop Joris Vercammen een lezing houden in de Remonstrantse Kerk Alkmaar. Het is de eerste in een serie van drie over het thema ‘moed’. Onder de titel ‘Wat is dat eigenlijk, moed?’ onderzoekt mgr. Vercammen wat moed voor ons betekent. Dag Hammarskjold, voormalig secretaris-generaal van de Verenigde Naties, is voor hem daarvoor een belangrijke inspiratiebron. 
Tijd: 10.30 – 12.30 uur, daarna gezamenlijke lunch.
Plaats: Remonstrantse kerk, Fnidsen 33-37, Alkmaar
Kosten: € 8,-, (incl. koffie/thee en lunch)
Opgave: mail naar voorjaarsserie@gmail.com tot 2 dagen voor de lezing of bel met 072-5612443.

De andere twee lezingen in deze serie (tijd en plaats idem) zijn:
Zaterdag 25 maart: ‘Tegen de stroom’, door prof. Dr. Ernst Hirsch Ballin, hoogleraar aan de juridische faculteiten van de universiteiten Utrecht en Tilburg.

 Zaterdag 8 april: ‘Moed, er wordt zoveel vergeten in het economisch denken’. Door Prof. Dr. Irene van Staveren, hoogleraar pluralistische ontwikkelingseconomie aan het Institute of Social Studies aan de Erasmus Universiteit. Zij wordt als feministisch econoom beschouwd.

 Meer  informatie: zie de website alkmaar.remonstranten.nl