Debat op 5 juni: Sacrale stenen?

Wat maakt religieuze gebouwen heilig?

Op zoek naar een antwoord in interreligieus en interdisciplinair gesprek

 

Datum/aanvangstijd: 5 juni 2016, 13.30 uur

Locatie: Ruysdaelstraat 39, Amsterdam (oud-katholiek kerkgebouw). 

Toegang en aanmelding: aanmelding door overmaking van €7,50 (studenten: €5,-) op NL63INGB0005319821, t.n.v. P.B.A. Smit, o.v.v. “Sacrale Stenen.”

                                                      


Het materiële landschap van religieus Nederland verandert in razendsnel tempo. Kerkgebouwen worden massaal gesloten en gesloopt of herbestemd.  Veel van die gebouwen worden omgebouwd tot bijvoorbeeld appartementen of kantoren, andere worden overgenomen door christelijke migrantengemeenschappen of moslims. Tegelijk verrijzen door het land nieuwe gebedshuizen, waaronder zogenaamde megamoskeeën en refodomes. In de samenleving leiden deze veranderingen vaak tot verhitte debatten, gepaard  met  gevoelens  van  afkeer,  bedreiging  en  verlies.  Denk  in  een  stad  als Amsterdam aan de conflicten rondom de Westermoskee en aan de (vergeefse) strijd om behoud van de Pius X kerk.

 

Het is duidelijk dat deze religieuze gebouwen voor velen iets bijzonders, uitzonderlijks of zelfs taboematigs hebben. Vaak wordt dit speciale karakter van gebouwen omschreven als ‘heilig’. Hoe kunnen we dat heilige nou eigenlijk begrijpen? Hoe wordt daar vanuit verschillende religieuze en niet-religieuze perspectieven naar gekeken? En hoe bepaalt dat heilige de omgang van mensen met een gebouw en met elkaar? Stimuleert  het verbindingen tussen mensen of werpt het juist scheidslijnen op? Over deze vragen gaan we in gesprek met  vertegenwoordigers  vanuit  islamitische,  joodse,  protestantse  en oud-katholieke  gemeenschappen,  monumentenzorg en wetenschap.

Met bijdragen van:

Birgit Meyer

Hoogleraar religiewetenschap, Universiteit Utrecht

Marianne van Praag

Rabbijn van de Liberaal Joodse Gemeente in Den Haag

Mohamed Ajouaou

Universitair docent islam, Vrije Universiteit Amsterdam

Mirjam Blott

Projectleider Agenda Toekomst Religieus Erfgoed

Mattijs Ploeger

Docent systematische theologie en liturgiek, Oud-Katholiek Seminarie

Hans Uytenbogaardt

Em. docent liturgiek, theologisch seminarium Hydepark

Oskar Verkaaik

Universitair hoofddocent antropologie, Universiteit van Amsterdam

                                              


Programma:

13.30 Inloop met koffie

14.00 Opening en gespreksronde I: Marianne van Praag, Mohamed Ajouaou en Oskar Verkaaik in gesprek.

15.15 Pauze

15.30 Gespreksronde II: Mirjam Blott, Hans Uytenbogaardt en Mattijs Ploeger in gesprek.

16.45: Birgit Meyer, slotwoord

17:00 Gelegenheid tot napraten en ontmoeting 


 Tentoonstelling

Dit debat wordt georganiseerd ter gelegenheid van de tentoonstelling The Urban Sacred: over zichtbare en onzichtbare religie in Amsterdam, Berlijn en Londen. Deze is vanaf 4 juni 2016 te zien in het Ignatiushuis te Amsterdam (Beulingstraat 11). Deze internationale tentoonstelling onderzoekt de zichtbaarheid van religie en religieus erfgoed in de steden Amsterdam, Berlijn en Londen. Voor Amsterdam ligt de focus op het hergebruik van kerkgebouwen. Zo is er aandacht voor de Fatih-moskee en Chassé Dance Studios, beiden gevestigd in een voormalige rooms-katholieke kerk. Daarnaast is werk te zien van drie Duitse fotografen dat speciaal voor de tentoonstelling is vervaardigd. The Urban Sacred is te zien tot en met 2 juli 2016. Voor meer informatie zie http://theurbansacred.com.

 

Voorbereiding en uitvoering: prof. dr. Peter-Ben Smit (Universiteit Utrecht/Vrije Universiteit) en dr. Daan Beekers (Universiteit Utrecht).

In samenwerking met: HERA onderzoeksproject Iconic Religion, Universiteit Utrecht, Oud-Katholiek Seminarie, Oud-Katholieke parochie Amsterdam.

 

Achtergrond: de “sacrale stenen” waarbinnen de bijeenkomst plaats vindt: het oud-katholieke kerkgebouw aan de Ruysdaelstraat 39, Amsterdam.