Christelijke meditatie – donderdag 21 april

De komende meditatieavond is gepland op donderdag (!) 21 april van 20.00-21.00 uur. Naast een vorm van schriftmeditatie is er uiteraard weer veel ruimte stilte, in de mooie kerkruimte van de parochie, en voor een kort muzikaal intermezzo. 

Van harte welkom bij de achteringang van de kerk (Pieter Baststraat). Na afloop drinken we thee en is er gelegenheid voor ontmoeting. Allen zijn welkom, graag aanmelden bij via m.j.ridder@icloud.com.
Met vriendelijke groet,
Marieke Ridder, assisterend-pastor