Succesvolle collectes voor Syrische kinderbijbels in de Adventstijd

Bijna twintig Syrische gezinnen kunnen hun kinderen voorlezen uit Syrische kinderbijbels dankzij de extra collectes in de Adventstijd. Wie huis en haard verloren heeft, heeft vaak alleen in de eigen taal en geloof nog een veilige plek. De parochie ondersteunde daarom het initiatief van oud-katholieke theologiestudenten (aankomende pastoors) om in de Adventstijd collectes te bestemmen voor de ondersteuning van de Syrische gemeenschap in Nederland die nieuw aangekomen christelijke vluchtelingen graag kinderbijbels ter beschikking wilde stellen. Geld voor zo’n twintig mooi uitgegeven en duurzame Bijbels kwam bijeen – in andere parochies nog heel wat meer (volgens okkn.nl zo’n 140). Hartelijk dank aan allen die bijgedragen hebben.

                                                                                    

Wie nog een gift wil doen kan dat doen op IBAN: NL06 ABNA 0214 1901 29 t.n.v. Oud-Katholieke Kerk van Nederland te Amersfoort onder  vermelding van: ‘Syrische kinderbijbels. Zie ook hier voor meer achtergronden: http://www.okkn.nl/pagina/3774/syrische_kinderbijbels_voor_vluc