Viering op zondag 1 november – Overledenen gedenken op Allerzielen

Op “Allerzielen” wordt gedachtenis gehouden voor overledenen. Dit gebeurt in de dienst, hun namen worden genoemd voor God en voor ieder wordt er een kaarsje aangestoken. De viering van Allerzielen is dit jaar op 1 november, 10.00 uur (in de context van de viering van Allerheiligen). Wie een overledene wil gedenken kan zijn of haar naam doorgeven aan pastor Peter-Ben Smit, pbajsmit@gmail.com.