Priesterwijding Marieke Ridder

Ook voor de Amsterdamse parochie was het zaterdag 15 november in de IJmuidense Engelmunduskerk groot feest. Dat was niet alleen omdat de goedheiligman er per stoomboot met Pieten was gearriveerd, maar vooral ook omdat diaken Marieke Ridder er de priesterwijding ontving.                                                                     

De bisschop van Haarlem, Dirk Jan Schoon, hoorde de aanbevelingen aan van assisterend pastor Peter-Ben Smit namens de Haarlemse Geestelijkheid, van mw. Will Keman namens de Amsterdamse parochie en van mw. Ligia Raalte, afdelingshoofd van het verpleeghuis in Hoofddorp waar Marieke als geestelijk werker is aangesteld. Na de aanbevelingen en de instemming van de hele gemeente volgde door handoplegging en gebed de eigenlijke wijding. Marieke werd vervolgens gekleed in kazuifel en stola, aangereikt door onze parochianen Geert Heetebrij en Trees Grimmon, waarna Martin de Heer en Marina van der Waag kelk en pateen overhandigden.                                                               

De dienst werd vervolgd met de viering van de eucharistie en na afloop werd Marieke achter in de kerk en in verenigingsgebouw de Bolder gefeliciteerd. De mooie koorzang door het ook al met Amsterdamse parochianen versterkte Engelmundusparochiekoor onder leiding van Piet Schol, het orgelspel van James Pollard en de solozang van Edwin Gravemaker maakten de dienst tot een muzikaal feest. We feliciteren Marieke ook op deze plaats nogmaals van harte met haar priesterschap en we bidden, dat Gods rijke zegen op haar verdere werk mag rusten.

 

Hieronder een fotoweergave van de wijding (fotograaf Gertjan Arentsen en Henk Groen):