Verslag Zilverplusbijeenkomst op 3 april 2014

We waren deze keer meer dan verrast, maar ook zeer verheugd dat er 20 deelnemers waren bij de bijeenkomst van Zilverplus. Het moet haast de aantrekkingskracht zijn geweest van het onderwerp en de spreker: Han Louman, 40 jaar parochiaan in Amsterdam.

 

Will Keman opende de bijeenkomst met een hartelijk welkom aan iedereen.

Zij las een tekst voor van Franciscus van Assisi.

Heer, maak mij tot een werktuig van Uw vrede:

waar haat woekert,

laat mij liefde brengen,

   waar beledigd wordt, vergeving,

   waar tweedracht is, verzoening,

waar twijfel is, geloof,

waar wanhoop is, hoop,

waar droefheid is, vreugde,

waar duisternis is, uw licht.

Want door te geven, vinden we vrede,

door te geven, bekomen wij vergeving,

en als we sterven,

   wacht ons het eeuwig leven.

Geef vrede Heer.

 

De traktatie bij de koffie kwam van de jarig geweest zijnde Trees. Er werd voor haar gezongen en zij kreeg een prachtige bos rozen uit handen van Geert. Ze waardeerde dit gebaar zeer.

Han nam het woord en heeft ons deelgenoot gemaakt van wat er allemaal  komt kijken om  diverse activiteiten te laten plaatsvinden in de landelijke Oud-katholieke Kerk. Maar niet nadat hij ons een beeld schetste van zijn persoonlijke band met de Oud- katholieke kerk en in het bijzonder in Amsterdam. Hij is jarenlang kerkmeester geweest, en heeft daarnaast zich ingespannen voor de organisatie van onder meer bazars. Dat dit in de kerk plaatsvond werd de eerste keer niet door iedereen gewaardeerd. Tevens heeft hij een groot foto-archiefboek meegebracht dat kan worden ingezien van o.a. de laatst verdwenen oud-katholieke (schuil) kerk aan de Brouwersgracht en waarvan veel voorwerpen nu in onze huidige kerk aanwezig zijn.

Hij vertelde ons over de diaconale Commissie Ste. Barbara en gaf voorbeelden van hun werkwijze zoals een verzoek om financiële steun. Er wordt zorgvuldig gewerkt door na te gaan of het verzoek terecht is, of het niet bij meerdere instanties wordt ingediend – hetgeen voorkomt! – en dan wordt een besluit genomen. Ook  plaatselijke initiatieven zoals het City pastoraat in Rotterdam en het straat pastoraat in Leiden ontvangen een bijdrage.

Ook de Commissie Geldwerving werd toegelicht en leverde nog heel wat discussie op. Dit onderwerp dient zeker nog eens een vervolg te krijgen.

We hebben even een koffie of thee pauze ingelast maar werden direct weer aan het werk gezet. Han had een Zilverplus Quiz Amsterdam gemaakt die we allemaal met veel plezier hebben ingevuld. Er was niemand die alle vragen goed had, maar er waren wel enkele hoge scores.

Hij vervolgde zijn verhaal: Han heeft 3 landelijke kerkdagen mede georganiseerd en is nu zeer betrokken bij de organisatie van het Internationale Oud-katholieken Congres 2014 in Utrecht. Brochures waren er om mee te nemen. Ook vertelde hij  over zijn huidige activiteit in Aalsmeer, waar maandelijks een O.K  kerkdienst is, maar ook een Russisch-orthodoxe dienst.

Wat mij bijzonder opviel was de ‘boodschap’ die doorklonk in het hele verhaal dat al deze inspanningen hem heel veel hebben opgeleverd. Hij gaf daar een aantal sprekende persoonlijke voorbeelden van.

 

Maar toen werd het tijd voor de lunch. Deze keer had Will drie aardappeltortilla’s gemaakt. Grootste zorg van haar was of het vervoer in de fietstas zou lukken. Het antwoord is ja.

Ze mag dit nog een keer doen! Maar ook de gewone boterham met beleg smaakt in goed gezelschap ook heel goed. Na afloop waren weer vele handen die hielpen met het opruimen en die klus was ook weer snel geklaard.

De volgende bijeenkomst staat gepland voor 3 juli 2014 met als spreker Peter Ben Smit. Er volgt nog een uitnodiging met meer details.

 

Will Keman