Verslag 16 maart – Au Pair Recognition Day

Op 16 maart organiseerde de Filippijnse Parochie in Amsterdam, die onder de Bisschop van Haarlem valt, een eerste “Au Pair Recognition Day” voor Filippijnse Au Pairs die in Nederland wonen. De dag stond in het teken van het delen van ervaringen van het au pair zijn, de idealen die ermee verbonden zijn en de realiteit van een bestaan als au pair. Verschillende sprekers van migrantenorganisaties droegen aan de dag bij met toespraken en toerusting. Ongeveer 70 au pairs en geïnteresseerden vulden de Amsterdamse parochiekerk en vierden als eerste programmaonderdeel de Mis, waarin ds Cesar Taguba en pastor Peter-Ben Smit voorgingen.                                                

De dag werd medegeorganiseerd door Au Pair United en Migrante Netherlands, en ondersteund door de Oud-Katholieke parochie Amsterdam, de Gemeente Amsterdam, Dienst Maatschappelijk Ontwikkeling, Burgerschap en Diversiteit, en Stichting HAELLA.