Nieuwe missen voor de Oud-Katholieke Kerk

De Raad voor de oud-katholieke kerkmuziek heeft zich beraden over het bestand aan missen (vaste misgezangen) voor gebruik in de liturgie. 
Dit bestand bestaat uit gregoriaanse missen en uit missen van latere tijd (16e tot en met de 20e eeuw). De meest recente toevoeging aan het repertoire was de Gertrudismis (2002) van componist Daan Manneke.

In het beraad is besloten dit repertoire uit te breiden met vier nieuw te componeren misordinaria.

Ter wille van de praktische bruikbaarheid werden aan de componisten enkele richtlijnen gegeven:

  •  Nederlandstalig, voor éénstemmig koor en gemeente in beurtzang, met orgelbegeleiding;
  •  Toonzetting overwegend syllabisch, geen tekstherhaling;
  • ‘Bevattelijk’ muzikaal idioom, ook voor amateurzangers en  –spelers goed uitvoerbaar.

Inmiddels hebben de vier componisten hun werken aangeleverd. Door de Raad zijn de nieuwe miscomposities aan de naam van een heilige verbonden:
Laurentiusmis  –  componist Wouter Blacquière
Vitusmis  –  componist Rob Goorhuis
Nicolaasmis  – componist Wijnand van Klaveren
Martinusmis  – componist Rens Tienstra
Al deze miscomposities bestaan uit vijf delen: Heer, ontferm U (of Kyrie eleison), Glorie zij aan God, Credo (Apostolische geloofsbelijdenis), Heilig en Lam Gods.

Presentatie
De nieuw gecomponeerde missen worden gepresenteerd op zaterdag 20 april, aanvang 14.00 uur, in de oud-katholieke Ste. Gertrudiskathedraal aan het Willemsplantsoen te Utrecht. Vier oud-katholieke kerkkoren zingen elk een nieuwe mis en de componisten geven een korte toelichting op hun werk. Deze presentatie is voor iedere belangstellende vrij toegankelijk en wordt opgenomen door IKON-radio voor latere uitzending in het programma Musica religiosa (Radio 5, ’s zondags van 18.00 – 19.00 uur).