Vastenactie 2013

Het binnenlands diaconaat is voor dit jaar de bestemming van het vastenoffer. Sinds vorig jaar bestaat de speciale commissie Sinte Barbara, die zich geheel richt op de missie en het diaconaat in eigen land.


Diaconaat is het bieden van laagdrempelige contact aan mensen in nood zonder bijbedoelingen, open staan voor de zorgen en vragen die mensen in hun dagelijkse leven met zich mee dragen, ongeacht hun levens- of geloofsovertuiging. Mensen weer op weg helpen en ze laten weten dat we er voor hen zijn. En natuurlijk het bieden van een veilige plek voor de ontmoeting met God voor degenen die dat zoeken.

De kerk is niet alleen geroepen om in de wereld het evangelie te verkondigen, maar ook om het woord in de praktijk te brengen. Sinte Barbara tracht dat bewustzijn te vergroten en ook daadwerkelijk de verschillende projecten te ondersteunen.

Voorbeelden van deze projecten zijn:

  • het citypastoraat in Rotterdam
  • het straatpastoraat in Leiden
  • het zeemanspastoraat in Vlissingen
  • het luchthavenpastoraat op Schiphol
  • de individuele hulpverlening

Het Collegiaal Bestuur vraagt graag uw steun! U kunt hier meer over lezen in de brochure aan over het vastenoffer, die informatie geeft over de diverse projecten van Sinte Barbara. Ook kunt u een kijkje nemen op de site