Volgende vergadering Raad van Kerken – donderdag 15 maart

Tijdens de afgelopen vergadering van de Raad van Kerken heeft o.a. Mevrouw van Waveren de Voedselbank besproken. Mevrouw Van Waveren heeft uitgelegd dat de Voedselbank in Nederland is georganiseerd in 8 regio’s met 135 uitgiftepunten. Er worden wekelijks 25.000 voedselpakketten uitgedeeld, waarvan circa 1500 in Amsterdam. 

Mevrouw Van Waveren vraagt de lidkerken om mee te werken aan het verzamelen van voedsel en steun voor de uitgiftepunten. De beste uitgiftepunten zijn goed ingebed in de buurt. Zij stelt voor om uitgiftepunten in de eigen buurt te ‘omarmen’ door mee te helpen, motiveren en voedsel verzamelen. Hieraan bijdragen zou ook in onze parochie kunnen. Lees meer over deze vergadering. 


De volgende vergadering is op donderdag 15 maart. Gast is dan Jan Ruijter, voorzitter van de R.L.R.A.- Raad voor Religies en Levensbeschouwingen Amsterdam. Het onderwerp is dan: Contacten tussen de verschillende geloofsgemeenschappen in Amsterdam & hoe staat het met de samenhang in de stad.