. Zilverplus en de Iglesia Filipina Independiente

Op de Zilverplus bijeenkomst van 15 december waren12 parochianen afgekomen. Men was nieuwsgierig naar de lezing van Peter Ben Smit, onze assisterend pastoor en hoogleraar aan de Universiteit Utrecht. Hij heeft  ons veel verteld over de ontstaansgeschiedenis van de Filippijnse Onafhankelijke Kerk ( Iglesia Filipina Independiente), onze contacten met deze  kerk op de Filippijnen, en over de groep Filippijnen die maandelijks in ons kerkgebouw hun dienst houden.

Er werd een hand-out uitgereikt  en deze was zeer behulpzaam om deze interessante, maar ook ingewikkelde geschiedenis te volgen. Maar dat lukte nu prima.

Er was mogelijkheid tot het stellen van vragen en daar werd ook goed gebruik van gemaakt. In het verlengde van de gestelde vragen kwamen ook nog andere interessante zaken aan de orde.

 

Will Keman maakte van de gelegenheid gebruik om een vraag vanuit een monitorgroep waar ze deel vanuit maakt  te stellen aan de aanwezigen: er wordt nagedacht over een Ouderenacademie, een plek waar informatie te verkrijgen is op gebied van welzijn, gezondheid, wonen en wetgeving.

Welke onderwerpen /aandachtsgebieden zouden hier aan de orde gesteld kunnen worden. Hierop werd heel divers gereageerd, maar toch werd een aantal suggesties gegeven die door haar zullen worden ingebracht in dat overleg.

 

Vervolgens gebruikten we gezamenlijk de lunch, waarbij de zalmsalade met smaak werd genuttigd.

Het opruimen verliep weer probleemloos. Het motto dat vele handen het werk licht maken ging hier weer helemaal op.

Aardig is te vermelden dat de penningmeester enkele financiële giften ontving als een bijdrage in de kosten…