. Oecumenelezing 2012 Over nieuwe grenzen

Over nieuwe grenzen

Wanneer en waar:

Vrijdag 13 januari 2012

15.00 uur

Geertekerk,

Geertekerkhof 23

3511 XC Utrecht

Bereikbaarheid:

Vanaf Utrecht CS: te voet in 10 á 15 minuten

of met stadsbus lijn 6 (Hoograven, iedere 10

minuten, reistijd 4 minuten), uitstappen Nic.Beetsstraat, 2 minuten lopen.

Aanmelden (tot 06-01-12) en meer informatie:per e-mail rvk@raadvankerken.nl

per telefoon 033 4633844

Kosten: € 10,– (studenten € 5,-)

te voldoen bij de ingang van de kerk

Postcodegebieden, opleidingsniveaus, de Europese buitengrenzen: we dachten dat de

grenzen door globalisering en ontzuiling zouden wegvallen. Voor veel mensen is dat

ook zo, maar tegelijk ontstaan er nieuwe grenzen, soms bewust gemarkeerd. Vooral

tussen arm en rijk en tussen kansrijk en kansarm. Europa probeert zijn buitengrens

stevig dicht te houden voor arme mensen die bij ons een bestaan hopen op te bouwen;

duizenden van hen verliezen daarbij hun leven. De verschillen (in rijkdom, levensstijl,

overtuigingen, gezondheid, mogelijkheden) tussen mensen onderling in Nederland en

wereldwijd nemen toe, zodanig dat het mensen en gemeenschappen uit elkaar drijft.

In de oecumene spreken we over eenheid en gemeenschap, over het opruimen van

blokkades tussen kerken en mensen en over de heelwording van de mensheid. Hoe

verhoudt dit oecumenisch streven zich met het proces van globalisering, dat vaak wordt

voorgesteld als een ontwikkeling naar eenheid die heil zal brengen voor de hele mensheid?

Brengt globalisering saamhorigheid en universele redding of creëert deze ontwikkeling

juist verdeeldheid en fragmentarisering? Is de inzet voor de eenheid van kerken

op één lijn te stellen met de inzet voor de heelwording van de wereld? Doen kerken er

misschien goed aan de modellen van eenheid die zij hanteren opnieuw te doordenken,

juist in het licht van de heelheid van de mensheid?

Voor de Oecumenelezing 2012 heeft de Raad van Kerken professor Mechteld Jansen

uitgenodigd over dit onderwerp te spreken. Mechteld Jansen heeft als missiologe ervaring

met grenzen en met grensverkeer. Zij kiest ervoor niet te spreken over ‘eenheid’

maar over ‘verbinding’. Streven naar eenheid bergt het gevaar in zich dat verschillen

weggemoffeld worden; ‘verbinding’ daarentegen wil juist recht doen aan die verschillen.

Wat betekent die visie voor de oecumene en voor de kerken? Is het woord ‘verbinding’

niet te mager om de eenheid aan te duiden die de kerken bedoelen? Of is ‘verbinding’

nu juist de vertaling van het begrip ‘eenheid’ naar de huidige tijd waar de Wereldraad

van Kerken ons om vraagt? En wat betekent dat woord ‘verbinding’ voor de missie van

de kerk, voor haar verkondiging en voor de manier waarop de kerk present is in de

samenleving?

Momenteel wordt in de lidkerken het concept Beleidsplan 2012-2016 van de Raad van

Kerken besproken. De openingszinnen daarvan luiden:

De Raad van Kerken in Nederland is een verbond van kerken die gestalte geven aan

de onderlinge gemeenschap, het gezamenlijk getuigenis van het Evangelie en de christelijke

dienst in de samenleving. Wat de leden onderling bindt is het geloof in de Heer

Jezus Christus als God en Heiland overeenkomstig de Schriften. Vanuit het gezamenlijk

fundament en de gemeenschappelijke roeping heeft de Raad in het bijzonder tot taak

de oecumenische dialoog tussen de kerken en de gezamenlijke dienst aan de samenleving

te bevorderen en mede vorm te geven.

Hoe verhoudt zich dat tot het spreken over ‘verbinding’?

Aan Mechteld Jansen is gevraagd hardop na te denken over deze vragen.

 

Programma

14.30 uur Ontvangst met koffi e en thee

15.00 uur Welkomstwoord

Door drs. Henk van Hout, voorzitter Raad van Kerken

15.05 uur Vooruitblik op 2012

Door ds. Klaas van der Kamp, algemeen secretaris

15.10 uur Over nieuwe grenzen

Lezing door prof.dr. Mechteld Jansen

15.50 uur Muzikaal intermezzo

Oefenen van liederen uit het nieuwe liedboek

16.00 uur Doorpraten over de lezing

op basis van reacties uit het publiek

16.30 uur Afsluitende viering

Na afl oop is er de mogelijkheid elkaar te ontmoeten onder het genot van een drankje

en hapje.

Het muzikaal intermezzo en de liturgische afsluiting worden verzorgd door twee leden

van de projectgroep Vieren, Willem Blonk en Gert Landman

Prof.dr. Mechteld M. Jansen (1960) is als hoogleraar missiologie verbonden aan

de Protestantse Theologische Universiteit (PThU), standplaats Utrecht. Zij begon

als predikant in de Gereformeerde Kerk van Wageningen en werkte vervolgens

in Kameroen als predikant van de Eglise Evangélique, onder andere aan een

Vrouwenschool voor Christen- en Moslimvrouwen. Na haar terugkeer in Nederland

was ze docente missiologie aan het Hendrik Kraemer Instituut waar ze meewerkte

aan de acculturatiecursussen voor zendings- en ontwikkelingswerkers. In 2002

promoveerde ze aan de VU op de studie ‘Talen naar God. Wegwijzers bij Paul Ricoeur’.

De rode draad daarin en in haar daarop volgende docentschap en onderzoek aan de

VU is het grensverkeer tussen mensen die vrijelijk over God spreken en mensen

die dat helemaal niet (meer) doen. Dat grensverkeer zocht zij ook steeds meer op

in de ontmoeting tussen mensen mét en mensen zónder migratieachtergrond.

In haar huidige werk als missiologe aan de PThU onderzoekt zoekt zij vooral met

jonge theologen de mogelijkheden om grenzen tussen mensen te overschrijden.

Maatschappelijk en politiek liggen hier voor haar de grote actuele vragen, die ook de

oecumene niet onberoerd laten.

 

:Nabericht van de website: raadvankerken.nl

 

Prof. dr. Mechteld Jansen verzorgt de Oecumenelezing 2012. Waarom je verschillen niet moet wegpoetsen, maar verhelderen. En over het gevaar je elitair te gedragen en de wereld van de VMBO-er te mijden. Klik hier voor een voorproefje op de Oecumenelezing 2012.