. bisschop Horstman 60 jaar priester, viering met Adventsconcert

zaterdag 17 december 2011 Egmond aan Zee

 

Aanvang: 14.30 uur
Oud Katholieke Parochie St. Agnes, Voorstraat 112, Egmond aan Zee

gecomponeerd door Teresa Takken op teksten van Marja Ligterink

aangeboden door emeritus bisschop-pastoor Teunis Johannes Horstman
bij gelegenheid van de viering van zijn 60 jarig priesterjubileum

         Teunis Johannes Horstman was van 1987-1994 Bisschop van Haarlem
binnen de Oud Katholieke Kerk.
         Op verzoek van de jubilaris zal het projectkoor  Eerste Licht
(met klein orkest) van Stichting  Your Song Projects
         een concert geven voor genodigden en belangstellenden.
         De afgelopen 4 jaar is op vele plaatsen in Nederland het 1e

Nederlandstalig Adventsoratorium  Eerste Licht
         uitgevoerd.  Eerste Licht  is gecomponeerd door Teresa Takken op
teksten van Marja Ligterink.
         De melodie n en teksten vormen een ontroerend en hoopvol geheel
en volgen de metafoor van de schepping,
         de schepping van de nieuwe mens.
         U bent van harte uitgenodigd om  Eerste Licht  te komen beleven
op 17 december!