Agenda Gemeente vergadering 19 mei

Bijlagen zoals ‘Jaarverslag 2010’, ‘Notulen Vergadering 261010’ en ‘Lijst Taken uitgevoerd door penningmeester en secretaris KB’ kunnen opgevraagd worden bij Secr. Kerkbestuur

Oud-Katholieke parochies van de H.H. Petrus en Paulus en de H.H. Johannes en Willibrordus
Ruysdaelstraat 39
1071 XA Amsterdam

UItnodiging en Agenda voor de Voorjaarsgemeentevergadering

Het kerkbestuur van de oud-katholieke parochie van Amsterdam nodigt alle gemeenteleden en gastleden van onze parochiegemeenschap uit voor de voorjaarsgemeentevergadering op

Donderdag 19 mei 2010 om 19.30 uur in de Gemeentekamer

AGENDA

  1. Opening en vaststelling van de agenda

  1. Mededelingen vanuit het bestuur

Nadere kennismaking met Peter Ben Smit

  1. Notulen van de gemeentevergadering van 26 oktober 2010

  1. Jaarverslag 2010 en informatie over de jaarrekening 2010

Degenen die een samenvatting van de jaarrekening willen ontvangen kunnen dit opvragen bij Jan Muijsert. Het document wordt dan digitaal toegezonden.Een samenvatting wordt uitgereikt op de vergadering.

  1. Stand van zaken restauratie

  1. Evaluatie Parochiescan.

  1. Overzicht bestuurstaken penningmeester secretaris en overig.

Ter voorbereiding op het naderende vertrek van de secretaris ( 30/06/12) en penningmeester

en lid ( beiden 31/12/12) van het kerkbestuur is er een overzicht gemaakt van de taken die door de huidige bestuursleden worden uitgevoerd. Wij hopen door het bieden van inzicht dat parochianen zich beschikbaar willen stellen voor het vervullen van een van deze taken. We kunnen dan zorgen voor een zorgvuldige inwerkperiode en overdracht.

  1. Rondvraag

Het kerkbestuur verwacht zoals elk jaar een vruchtbare discussie en een goede opkomst van de hele parochie.

Dick Schoon, pastoor/voorzitter
Will Keman, secretaris ( Will Keman <w.keman@tiscali.nl> )