UITNODIGING Kerkbestuur

  

L.S.,

In het najaar van 2010 werd het Stangenberger orgel daterend uit 1915 in de oud-katholieke kerk van Amsterdam gerestaureerd door de firma Slooff met advies van emerituspastoor Jacob Spaans. De parochie beschikt sindsdien weer over een prachtig instrument.

We willen het resultaat van de restauratie niet alleen voor eigen kring houden, maar zo mogelijk velen laten delen in onze vreugde om het fraaie instrument. We nodigen u daarom van harte uit voor een concert, dat op zaterdag 7 mei om 15.00 uur gegeven zal worden door Gijs Boelen. Hij heeft voor de gelegenheid een programa samengesteld van werken van componisten uit verschillende eeuwen. Na afloop van het concert is er gelegenheid het instrument van dichtbij te bewonderen en elkaar te ontmoeten.

In verband met de voorbereidingen willen u vragen om ons – indien mogelijk – via het e-mailadres w.keman@tiscali.nl van uw komst op de hoogte te stellen.

We hopen u te mogen begroeten op 7 mei!

Met vriendelijke groeten, namens het kerkbestuur

mgr.dr. Dirk Jan Schoon mw. Will Keman

pastoor secretaris