Nieuw in de parochie

Nieuwe assisterend pastor in de Oud-Katholieke Parochie Amsterdam: Prof. Dr. Peter-Ben Smit

10  

Pastoor en bisschop Dick Schoon krijgt assistentie in de persoon van een oud-misdienaar van de parochie: Peter-Ben Smit, die naast werkzaamheden aan de Vrije Universiteit en het Oud-Katholiek Seminarie één dag per week in de parochie zal assisteren. Smit vertrok na zijn studie in Amsterdam in 2000 naar het buitenland, waar hij binnen en buiten de Oud-Katholieke Kerk een pastorale en wetenschappelijke loopbaan had. Per 1 maart 2011 is hij als hoogleraar vanwege het Oud-Katholiek Seminarie aan de Universiteit Utrecht benoemd als opvolger van Angela Berlis. Hij komt kersvers uit Bern, waar hij de taken van parochiepastoor, universiteitspastor en docent kerkgeschiedenis combineerde. In de komende tijd zal Smit als de vaste liturgische vervanger van bisschop Schoon functioneren en zich toeleggen op huisbezoeken. Nadere informatie hierover volgt binnenkort. Smit is te bereiken op 020 767 13 62 of per email: pbajsmit@gmx.ch.

Pastoor Smit zal in de komende tijd met parochianen contact opnemen voor persoonlijk huisbezoek en groot huisbezoek in groepen.