Uitgave voor de Veertigdagentijd

 

Voor de komende Veertigdagentijd geven de bisschoppen opnieuw een boekje uit met gedachten en gebeden bij elke dag. Ditmaal is gekozen voor het boek Handelingen als leidraad. Een zestal pastores werkte naast de bisschoppen mee aan de teksten. Het is de planning dat het boekje vóór Aswoensdag 9 maart a.s. beschikbaar is.
De kosten inclusief verzendkosten bedragen 5 euro p.s. Bij afname van 25 of meer exemplaren wordt korting verleend.
Parochies kunnen hun bestelling alvast doorgeven aan het Bisschoppelijk Bureau.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 22 februari 2011