Thema Week van Gebed 2011: Trouw en toegewijd

 

Thema Week van Gebed 2011: ‘Trouw en toegewijd’ 
10
De Evangelische Aliantie en de Raad van Kerken vieren op zondagmiddag 16 januari 2011 de opening van de Week van Gebed met een gezamenlijke dienst in de Syrisch-orthodoxe Kerk aan de Keizersgracht 220 in Amsterdam. De dienst begint om 17.00 uur. In deze dienst zal worden gebeden voor de eenheid van alle christenen met een bijzondere aandacht voor de christenen in het Midden-Oosten en Jeruzalem. Er wordt gebeden in verschillende talen waaronder het Aramees en het Nederlands. Behalve het koor van de Syrische Orthodoxe Kerk zal ook een evangelisch koor haar medewerking verlenen.

Het thema ‘Trouw & Toegewijd’  is gebaseerd op de Bijbeltekst uit Handelingen 2: 42 waar staat: ‘Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het gebed’. In dit bijbelvers worden vier belangrijke kenmerken genoemd van een missionaire gemeente: trouw aan het woord en aan elkaar, het breken van het brood en toewijding aan gebed. Gebed is niet alleen een ‘spirituele ervaring met God’, het is ook een kwestie van toewijding en volharding. Dat was de kracht en het geheim van de vroege kerk. Dit bijbelgedeelte is aangedragen door een groep Palestijnse christenen.

Het gemeenschappelijke thema maakt het voor gemeenten, parochies en gebedsgroepen op lokaal niveau makkelijker om de gebedsactiviteiten begin januari een gezamenlijke invulling te geven. De Raad van Kerken en de Evangelische Alliantie ontwikkelen beide materiaal voor de gebedsweek dat geschikt is voor de eigen achterban. Die toerustingsmaterialen verschijnen in het najaar.

De aan de Raad van Kerken verbonden kerken kennen al meer dan honderd jaar een Week van gebed voor de eenheid van de christenen. In evangelische kringen bestaat al ruim 160 jaar een traditie om het nieuwe jaar met de Week van Gebed in Gods hand te leggen.

beeld: Henk Pietersma. Meer werk is te zien op zijn website.