Tegen de haat, gedachten en gebeden bij Advent & Kerst

10Met deze opmerkelijke titel verscheen een boekje, dat de bisschoppen uitgaven ter markering van de adventstijd.
Belangstellenden vinden deze ‘Gedachten en Gebeden bij Advent en Kerst ‘ op de informatietafel in de kerk. Kosten 2 €