Catechetencursus 2010

Wie durft dit aan?

                

  

Hoe krijg je jongeren in beweging?
Hoe zit dat nou met de eucharistie?
Een verhaal voorlezen is zo saai, hoe hou je
kinderen betrokken?
Hoe vertel je kinderen over God?
Hoe discussieer je met jongeren?
De kerk is alleen maar saai, zeggen de jongeren
bij ons. Hoe kan ik ze laten zien dat ze ook wat
voor hen kan betekenen?
Je kan niet met een katechismus bij jongeren
aankomen. Maar hoe kan het dan wel?
Moet je gedoopt zijn om te geloven?

Benieuwd naar we

 

            iCatechetencursus2011lg de

meer i

Deze cursus is bedoeld om mensen uit de verschillende oudkatholieke

parochies op te leiden tot parochiecatecheet. Dit houdt in het

(assisteren bij het) geven van catechese aan kinderen en jongeren uit de

parochie.

De cursus is zo opgezet dat ze zowel een basiscursus in het hoe en waarom

van catechese en pedagogiek omvat als een korte inleiding op de

belangrijkste kerkelijke en theologische onderwerpen. Uitgangspunt van de

hele cursus is het leren werken met het catechesemateriaal dat voor de

Oud-Katholieke Kerk van Nederland ontwikkeld is.

De cursus wordt op 8 zaterdagen gegeven, (één per maand) van 9.30 tot

15.00 in het Seminariegebouw in Amersfoort. De cursusdagen zijn verdeeld in

een meer theoretisch deel (‘s ochtends) en een praktisch gedeelte

(‘s middags).

Cursusleider is Jutta Eilander (de jongerenpastor). Daarnaast zijn er

verschillende deskundigen (oud)pastores en lector) die onderdelen van de

cursus doceren.

Gedurende de cursus zijn er een aantal opdrachten om thuis of in de parochie

mee bezig te zijn. Deze dienen om het werken met het materiaal goed onder

de knie te krijgen en om vragen over/moeilijkheden met het materiaal terug te

kunnen koppelen in de cursus.

De cursus wordt afgesloten met een (korte) presentatie van een opdracht op

de slotdag. Op de slotdag zullen ook de certificaten voor het volgen van deze

cursus uitgereikt worden.

Data en onderwerpen:

19 februari – inleiding op de cursus, het hoe en wat van catechese en uitleg

van de gebruikte methodes

26 maart – pedagogiek, groepsdynamica en werken met drama

14 mei – dogmatiek (geloofsleer), verhalen vertellen

18 juni – kerkgeschiedenis (algemeen en oud-katholiek), verhalen vertellen

3 september – sacramenten, werken met spelvormen

1 oktober – bijbel en verhalen

5 november – rituelen en liturgie, bidden, liturgische werkvormen

10 december – slotdag; presentaties, spiritualiteit, feedback/uitreiking

certificaten.

Opgeven:

Bij Jutta Eilander (jutta@okkn.nl). Opgave gaat altijd in overleg met de eigen

pastoor. Dus praat met je pastoor en meld je aan! (voor 1 januari 2011)