Scheppingsverhaal voorziet in behoefte aan orde

 10Er bestaan veel wetenschappelijke bewijzen voor Darwin’s evolutietheorie, maar nog steeds omarmen veel mensen de Bijbelse visie op de Schepping. Eén van de redenen om de evolutietheorie af te wijzen, is een behoefte aan orde en voorspelbaarheid.

Dat blijkt uit onderzoek van psychologen Bastiaan Rutjens, Joop van der Pligt en Frenk van Harreveld van de Universiteit van Amsterdam (UvA). De resultaten van het onderzoek worden volgende maand gepubliceerd in het Journal of Experimental Social Psychology. Uit het onderzoek blijkt dat mensen die het gevoel hebben de controle kwijt te zijn, een grotere voorkeur hebben voor het Scheppingsverhaal. Mensen die meer controle ervaren, hebben geen moeite met de chaos en willekeur van de evolutietheorie.

Het onderzoek werd uitgevoerd onder 140 mensen. Een deel van deze groep werd gevraagd een situatie voor de geest te halen, waarover ze geen controle had. Anderen moesten dat doen bij een situatie waarover ze wel controle hadden. Daarna werd aan alle mensen de keuze voorgelegd: evolutietheorie, Schepping en een optie daar tussenin.

De onderzoekers concluderen uit de resultaten dat het Scheppingsverhaal voorziet in een behoefte aan orde en voorspelbaarheid.

Bron: IKON