Een leuke en interessante werkgroep: Wie doet mee ?

  

BERICHT aan DE KERKEN DIE ZIJN AANGESLOTEN BIJ DE PROVINCIALE RAAD VAN KERKEN IN NOORD-HOLLAND

>>>>>>>

Een eigentijdse werkgroep met ambitie: op zoek naar vrijwilligers Landbouw, Economie en Levensbeschouwing

Deze milieubewuste, provinciale werkgroep wil ons, als consumenten, bewust maken van ons gedrag. Bewust van onze gezondheid, bewust van ons koopgedrag, bewust van de schepping.

Daarom wil zij vanuit een christelijke identiteit meewerken aan een duurzame voedselproductie met een rechtvaardig inkomen voor de producent.

Maar daarvoor zijn nog mensen nodig, vrijwilligers, die mee willen werken met het werkgebied actie, die niet alleen willen ingaan op de urgentie van de actualiteit, maar ook historische en culturele achtergronden willen uitdiepen.

Daarnaast is er het werkgebied platform dat producenten, consumenten en handelaren bij elkaar wil brengen in een eerlijk gesprek om de maakbaarheid van onze wereld te realiseren. Het organiseren van een recreatieve landbouwweek is een vaste activiteit.

Dan is er het werkgebied educatie dat vooral op de jeugd is gericht. Het wil tieners van stad en platteland met elkaar in contact brengen en ze met het belang van voedsel(productie) confronteren.

Voor dit alles zijn gemotiveerde mensen nodig, mensen die naar buiten kunnen treden, die activiteiten kunnen organiseren, die kunnen coördineren en begeleiden, die contacten kunnen leggen en onderhouden(public relations), die redactionele vaardigheden hebben, die een bindende factor kunnen zijn of die affiniteit hebben met het onderwijs.

Ten slotte hebben we ook een penningmeester nodig omdat die van ons onlangs is overleden.

Als iemand zich in het bovenstaande kan vinden. Dan kan die persoon contact opnemen met:

Landbouw, Economie en Levensbeschouwing

werkgroep van de Provinciale Raad van Kerken in Noord-Holland

Dhr. Th. van Driel

tel. 0229 – 23 71 57

e-mail t.vandriel@quicknet.nl