Dakrestauratie (5)

22 mei 2010 Bericht van Jan Muysert:

 Restauratie dak vrijwel klaar!
 
Het nieuwe dak zit op de kerk. De dienst op Pinksteren is dus dubbel feestelijk! Het ziet er prachtig uit, kijk maar eens naar de foto’s of kom zelf kijken.

 

 

 Er zijn ook 6 speciale dakpannen aangebracht voor gierzwaluwen op verzoek en betaald door een buurtbewoonster, waarvoor onze erkentelijkheid.

 

 

 

 

 

De laatste bouwvergadering was op 20 mei. Toen is ook de eerste 10oplevering  geweest waarna alleen nog wat kleine dingen moeten worden gedaan, zoals een glas-in loodraam herstellen in de toren. Als alles meezit, volgt dan over een week de definitieve oplevering . En er wordt ook al gesproken over de daarna komende werkzaamheden.
De eerste grote klus, nog dit jaar, is de restauratie van het orgel. Medio augustus wordt begonnen.  Deze werkzaamheden duren ongeveer 3 maanden. In die tijd is het orgel niet bespeelbaar en maken we gebruik van een koororgel. Maar ook de rest van het schilderwerk aan kerk en pastorie is volgend jaar weer nodig, de laatste keer was in 2002 . En er moeten ARBO voorzieningen getroffen worden om veiliger op het dak te kunnen, maar dat gebeurt voornamelijk in de kap van de kerk en is van buiten niet zichtbaar. De financiering van dit alles is nog niet rond en giften blijven zeer welkom op restauratierekening 24.91.34.527 t.n.v. Oud-Katholieke parochies Amsterdam.