Vastenactie 2010 voor het Bethunehuis in Hong Kong

Op voorstel van de Missie Sint Paulus heeft het Collegiaal Bestuur de vastenactie 2010 bestemd voor dit doel.

 

In onze parochie betekent dat  dat tijdens de veertigdagentijd de collecte aan het eind van iedere dienst bestemd is voor dit doel.

Sinds een aantal jaren heeft de Missie contact met het Bethunehuis. Via onze zusterkerk, de IFI, zijn zij in contact gekomen met dit project. Bij het Bethunehuis is ook een IFI priester werkzaam.
 
 Het Bethunehuis is een opvang project voor Filippijnse, Indonesische, Indiase en andere Aziatische vrouwen die in Hong Kong huishoudelijk werk hebben verricht en aldaar in problemen zijn geraakt. Ze werken met een contract voor twee jaar, de bemiddelingsbureau´s die hen uit omliggende landen halen strijken de eerste 5 tot 7 maanden vaak 90% van hun inkomen op. Dit betekent dat wanneer ze vroegtijdig worden ontslagen ze vaak zonder geld op straat komen te staan. Hun visum loopt dan binnen 2 weken af, veel van deze vrouwen komen dan in de problemen. Ook vrouwen die lichamelijk of psychisch zijn mishandeld of misbruikt kloppen bij het Bethunehuis aan. Ook dit is een groot probleem.
 
Het Bethunehuis bestaat uit een inloop- en een opvanghuis.
Het biedt o.a. de volgende diensten aan:
–     Pastorale zorg;
–     Groepstherapie;
–     Therapeutisch werk waarbij de vrouwen een ambacht leren;
–     Rechtsbijstand;
–     Tijdelijk onderdak en opvang voor 30 vrouwen inclusief maaltijden (gemiddeld blijven de    vrouwen 3 maanden);
–     Telefonisch hulplijn voor vrouwen die in problemen verkeren, maar het huis niet uitkunnen, 20 oproepen per dag.
–     Allerlei cursussen voor vrouwen die in Hong Kong werken: o.a. Cantonees en Engels, Vrouw en gezondheid, E.H.B.O., HIV-AIDS; Ken Je Rechten en Bijbelstudies
–     Wekelijkse bijeenkomst op zondag voor vrouwen die in Hong Kong werken (50 bezoekers per keer).
 
Er ligt een verzoek om het Bethunehuis een aantal jaren te ondersteunen, graag maken wij dat langs deze weg mogelijk. Wij kiezen voor een kwetsbare groep vrouwen die onze solidariteit nodig heeft. Het mooie van het Bethunehuis is dat  ze over een langere periode hebben aangetoond dat ze in staat zijn om deze vrouwen goed te helpen.

Projectbeschrijving

Poster voor vastenactie 2010 (pdf)
Kinderkerk: verhaal+geloofsbelijdenis+gebed 
Kinderkerk: bouwplaat spaarpot