Uit de gemeentevergadering 25 october + het verslag van de Synode

 

In aansluiting op de kerkdienst van 25 oktober hielden we onze halfjaarlijkse

gemeentevergadering, die goed werd bezocht. De agenda van de Synode, het

belangrijkste onderwerp, was er dan ook naar, want de landelijke kerk kampt

met flinke tekorten die niet kunnen voortduren.

Ter vergadering werd Fedor Tanke bij acclamatie als onze synodevertegenwoordiger

benoemd en hij lichtte de agenda direct vakkundig en op z’n

Fedors-streng toe. Jan Muijsert lichtte even vakkundig de stand van zaken rond

de restauratie toe. U vindt zijn rapportage elders in dit Klankbord; helaas ook

niet iets om financieel vrolijk van te worden. De bijdragen uit de levende kerk,

dat wil zeggen: van u en van mij, zullen flink omhoog moeten willen we uit de

rode cijfers komen; het alternatief hoef ik u niet te vertellen.

 Gelukkig kunnen we ons verblijden over een kleine, maar gestage stroom van

nieuwe gezichten die de kerkdiensten meevieren en zich soms ook gaan

inzetten voor activiteiten. Gastvrijheid is hier het sleutelwoord, waardoor

bezoekers zich thuisvoelen en merken dat onze kerkgemeenschap iets is om bij

te horen.

Pastoor Dick Schoon

Kijk verder bij het synodeverslag op de landelijke site: http://www.okkn.nl/?b=1753