Dag voor “nieuwe” Oud-Katholieken op 24 oktober in Hilversum

 Het Collegiaal Bestuur is voornemens op zaterdag 24 oktober a.s. een dag te organiseren voor de zogenoemde Nieuw Oud Katholieken.
Wat is Nieuw? Gedacht wordt hierbij aan mensen die circa 5 jaar oud-katholiek, binnenkort toetreden of gastlid zijn.
De dag wordt gehouden in Hilversum, en begint om 10.30 uur met een eucharistieviering, einde rond 16.00 uur.

U wordt na de kerkdienst op een vermakelijk, serieus en leerzame programma getrakteerd.
Voor de kinderen (tot ca 12 jaar) wordt opvang cq een programma aangeboden.
Als deelname in de onkosten wordt een bijdrage van 15,= euro (dit is inclusief koffie, lunch e.d.) per volwassene gevraagd, kinderen gratis.
Noteer zaterdag 24 oktober vast in uw agenda, een uitnodiging volgt in de loop van de zomer.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau