Afscheid van Trees Bruggink- van Veen

  

Op 16 juli 2009, op de dag dat ze 90 jaar zou zijn geworden is onze parochiane mw. Trees Bruggink -van Veen begraven.

Aan een lang ziekbed was een einde gekomen, een ziekbed dat ze met bewonderenswaardige moed heeft gedragen. De laatste maanden verbleef ze in hospice Kuria waar ze nog enkele maanden heeft mogen verblijven. En waar haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen dingen tegen haar hebben kunnen uitspreken.

De uitvaartdienst vanuit onze kerk werd geleid door Robert Frede en Howie Adan. Het is een prachtige dienst geworden waarin aan haar wensen is voldaan: echt oud-katholieke gezangen en de Deutche Messe van Schubert, koorleider Gertjan Arentsen zong Sei Stille van Felix Mendelssohn- Bartoldy.

Aansluitend vond er een plechtigheid plaats in de aula van het crematorium Westgaarde.

Hier werden door haar kinderen en kleinkinderen mooie, emotionele en warme herinneringen uitgesproken .

Heel bijzonder was het moment dat een lied ten gehore werd gebracht dat werd gezongen door haar inmiddels overleden zoon Luc op het 50 jarige huwelijksfeest van Trees en Arie.

Wij zullen ons Trees Bruggink blijven herinneren als een opgewekte, warme persoonlijkheid die ondanks het leed dat haar zelf is overkomen altijd positief bleef en altijd belangstelling had voor de ander.

De schriftlezing tijdens de dienst was genomen uit de eerste brief van Paulus aan de Thessalonicenzen:

Broeders en zusters, wij willen u niet in het ongewisse laten over de doden, zodat u niet hoeft te treuren, zoals zij die geen hoop hebben. Want als wij geloven dat Jezus is gestorven en is opgestaan, moeten wij ook geloven dat God door Jezus de doden naar zich toe zal leiden, samen met Jezus zelf. Wij zeggen u met een woord van de Heer: wij, die in leven blijven tot de komst van de Heer, zullen de doden in geen geval voorgaan. Wanneer het signaal gegeven wordt, de aartsengel zijn stem verheft en de bazuin van God weerklinkt, zal de Heer zelf uit de hemel neerdalen. Dan zullen eerst de doden die Christus toebehoren opstaan, en daarna zullen wij, die nog in leven zijn, samen met hen op de wolken worden weggevoerd en gaan we in de lucht de Heer tegemoet. Dan zullen we altijd bij hem zijn. Troost elkaar met deze woorden.

Will Keman