DVD bisschopswijding

Een dezer dagen kwam de dvd uit met daarop de wijding van bisschop Dirk Jan Schoon, zoals die zich op 29 juni in de Haarlemse Grote of St. Bavokerk voltrok. De dvd werd gefilmd en gemonteerd door Erwan en Bas van Buuren en bevat de registratie van de complete wijdingsdienst. Daarnaast is er een impressie van de voorbereiding in de nog bijna lege kerk en zijn er ook beelden van de drukke receptie in de foyer van de Philharmonie na afloop van de wijding. Het geheel geeft een goed beeld van een prachtige, plechtige en toch ook levendige dienst, waarin de kerk van Haarlem haar nieuwe bisschop met dankbaarheid ontving. De aartsbisschop van Utrecht, Joris Vercammen verrichtte de wijding, samen met collega-bisschoppen van andere oud-katholieke en anglicaanse kerken, en temidden van een bonte schare vertegenwoordigers van kerken uit de oecumene en een bomvolle kerk.


De dvd is te verkrijgen via de landelijke kerk. Als u in de buurt van de Amsterdamse parochiekerk woont, is het handiger om gewoon een keer binnen te wippen om een exemplaar te kopen. De prijs is 15 euro, exclusief eventuele verzendkosten.