Kerk op IJburg

http://www.tronk.nl/

 

De kerk van IJburg biedt verdieping

Tekst: Jaap Willems

Ook moderne vinex-wijken zoals IJburg hebben kerken. Vaak zijn die opvallend onopvallend. De oecumenische kerk van IJburg is gevestigd in een woonhuis op de hoek Mattenbiesstraat/ Diemerparklaan. Wie er langs loopt, ziet dat De Tronk geen gewoon woonhuis is. Wat is het wel? Enkele aangesproken passanten vermoeden een kinderdagverblijf. Een weet dat zeker. Niemand lijkt de werkelijke bestemming te kennen. Op het bescheiden bordje bij de voordeur staat dat De Tronk een oecumenische ontmoetingsplek is, die wordt geleid door onder andere Pim Rijnders. Hij is aanspreekpunt voor de vieringen. Zijn naam vind je ook op de website: www.tronk.nl

Pim Rijnders had een eigen herenconfectiezaak in Mijdrecht totdat hij in 1998 theologie ging studeren aan KTU (Katholieke Theologische Universiteit Utrecht). In 2003 legde hij er zijn doctoraalexamen af en een jaar later werd hij tot diaken gewijd in de Oud Katholieke Kerk. Hij werkte er een jaar. Sinds 2004 is hij als vrijwilliger actief voor de Raad van Kerken van Amsterdam en in die hoedanigheid is hij werkzaam bij De Tronk.
De Tronk presenteert zich als oecumenisch kerk, maar lijkt alleen opgezet door/voor katholieken en protestanten. Is er ook een relatie met andere godsdiensten, bijvoorbeeld het Jodendom of de islam?
‘De Tronk is opgezet als oecumenische samenwerkingsproject van de Roomskatholieke kerk – het bisdom Haarlem – en de Protestantse Kerken in Nederland (PKN). Die betalen gezamenlijk de huur. Onze voorzitter is dominee Julia van Rijn, van de Muiderkerk. Ja, en de andere pastores, die bij toerbuurt de diensten leiden, zijn eveneens afkomstig uit deze twee geloofsgemeenschappen. Inderdaad, we leunen sterk op het bisdom en de PKN, maar we sluiten geen enkele andere godsdienst uit, ook de islam niet. Het is domweg nog niet gelukt om anderen erbij te betrekken. Op onze website vind je die brede doelstelling ook terug: we zijn een ontmoetingsplek voor alle IJburgers. Een huis waarin gastvrijheid wordt geboden voor allerlei activiteiten en waarin iedereen, ongeacht diens achtergrond, welkom is. We willen een plek zijn die het leven op IJburg verdieping geeft.’

Het centrum biedt een aantrekkelijke reeks activiteiten. Wat willen jullie daarmee bereiken? En hoe is de belangstelling van de IJburgse bevolking?
Het klinkt als een cliché, maar onze doelstelling is de onderlinge ontmoeting van mensen en als mensen elkaar ontmoeten is God meestal in de buurt. Beter kun je het niet zeggen. Bij al die activiteiten is zingeving het uitgangspunt. De waaier aan activiteiten is inderdaad breed: van oecumenische diensten tot stiltewandelingen en van Bijbellezingen tot kunstzinnige activiteiten zoals het project Zin In Kunst, waarbij we gezamenlijk onderzoeken hoe hedendaagse kunst kan bijdragen om een ruimte zo in te richten dat ze aanzet tot verwondering en verbeelding. We zijn erg tevreden over de belangstelling: op onze mediteerbijeenkomsten zijn doorgaans een 12-tal mensen. Dat is voldoende. Bij de maandelijkse vieringen zijn gemiddeld dertig personen aanwezig en dan reken ik de kinderen niet mee.’
Blijft deze oecumenische kerk in dit woonhuis?
‘Tja, de ruimte is inderdaad niet groot: we kunnen maximaal zestig personen herbergen. Maar zolang het gaat, gaat het. Tot eind 2008 zijn we onder dak d.w.z. tot dat tijdstip hebben het bisdom en de PKN een huurcontract. We zijn op zoek naar een andere ruimte, maar er is nog niets concreets in beeld. Op het Centrum-eiland komt een echte gemeenschapsruimte. Noem dat een kerk. Ja, misschien komt er dan ook een heuse kerktoren met een klok.’

 

Top pagina