9 november 2008: toetreden nieuwe parochianen

Tijdens de dienst op 9 november, de viering van de feestdag van de heilige Willibrord, traden drie mensen formeel toe tot de parochie, te weten Trees Grimmon, Daan Kramer Schippers en Gertjan Arentsen. Na het openingsgebed beantwoordden de toetreders ten overstaan van de gemeente enkele vragen en ontvingen vervolgens de zegen. Aan het einde van de dienst sprak pastoor Dick Schoon nog een extra welkomswoord, waarin hij benadrukte hoe dankbaar de gemeente is met zulke nieuwe leden. Het welkomswoord ging gepaard met de overreiking van een exemplaar van de Belijdenissen van Augustinus, die we in de komende tijd samen hopen te lezen. Het drietal is ieder op zijn of haar manier al betrokken bij verschillende activiteiten in de gemeente. Een flink aantal parochianen was dan ook opgekomen om met familieleden en vrienden van de toetreders de feestelijke gebeurtenis voor Gods aangezicht te vieren. Na afloop was het een drukte van belang in de gemeentezaal.