Kinderactiviteiten

Kinderactiviteiten in de Oud-Katholieke kerk van Amsterdam

Voor kinderen kan de mis een lange zit zijn. Daarom organiseert een groep enthousiaste ouders de kinderkerk tijdens de zondagsmis. De aanwezige kinderen worden uitgenodigd om tijdens de preek in de gemeentekamer samen te komen met een speciaal kinderprogramma. Zo kunnen de kinderen gewoon met de ouders mee naar de kerk.

Opzet van de kinderkerk

Iedere kinderkerk beginnen we met het aansteken van de kaarsjes voor een mooie sfeer. Daarna lezen we een verhaal uit de kinderbijbel. Vaak leest zelfs een van de kinderen het verhaal aan de anderen voor. Het verhaal wordt altijd gevolgd door een leuke activiteit waarbij de kinderen iets kunnen maken. Zo hebben we met Driekoningen kroontjes gemaakt en een andere keer een glas-in-lood-raam van papier. Aan het eind van de mis mogen de kinderen hun werk dan vol trots in de kerk laten zien. Alle kinderen zijn welkom.

Uw kinderen zijn van harte welkom om deel te nemen aan de kinderkerk.