Het koor

Het koor van de Amsterdamse parochie van de HH. Petrus en Paulus bestaat uit vijf leden: 2 vrouwen en 3 mannen. In de Oud-katholieke kerk heeft het woord ‘koor’ niet zozeer betrekking op het aantal mensen in het koor, als wel op de functie , die het koor tijdens de mis vervult:

het koor zingt tijdens de mis, samen met met de gemeente. Het koor zingt meestal éénstemmig, hoewel er ook tweestemmige missen en gezangen op het repertoire staan.

De repetities zijn op woensdag avond in de kerk, van 19.30 uur tot 21.00 uur, en op zondagochtend van 09.30 uur tot 09.45 uur. De repetities worden gekenmerkt door een serieus, maar informeel karakter!

Het koor wordt geleid door Gertjan Arentsen, tel. 06-40076177; email gp.arentsen@planet.nl.