Diensten voor Filippijnen

Oecumene samenwerking tussende Filippijnse Onafhankelijke Kerk (IFI) en de United Church of Christ in the Philipines (UCCP), een samensmelting van zes protestantse kerken.

 

 Filippijnendiensten

Sinds oktober vorig jaar zijn er vier kerkdiensten in ons kerkgebouw gehouden van wat een Filippijnse parochie moet worden. De belangstellenden zijn voornamelijk afkomstig uit twee kerken: de Filippijnse Onafhankelijke Kerk (IFI), met wie de oud-katholieke kerken sinds 1965 in volledige kerkelijke gemeenschap staan, en de United Church of Christ in the Philipines (UCCP), een samensmelting van zes protestantse kerken. Beide kerken zetten zich in de Filippijnen sterk in voor mensenrechten en een rechtvaardiger samenleving en betalen de tol daarvoor: velen worden zonder vorm van proces gevangen genomen of zelf vermoord. De eerste dienst die we hielden herdachten we de in 2006 vermoorde bisschop Alberto Ramento en in elke dienst is er aandacht voor nieuws en ontwikkelingen in verband met de situatie op de Filippijnen én voor de situatie van migranten uit de Filippijnen die in Nederland leven. Inmiddels is er een werkgroep opgericht die de oprichting van een parochie onder de paraplu van het bisdom Haarlem organiseert. Totdat de groep ook financieel min of meer zelfstandig kan opereren, ondersteunt de Bisschopskas van Haarlem dit initiatief.