Pelgrimage H. Willibrord 2010 van 21 – 24 april

Heiloo – Velsen – Katwijk aan Zee – Oegstgeest

De Vereniging van Orthodoxen H. Nikolaas van Myra organiseert een pelgrimage te voet van 21 tot 24 april 2010 langs plaatsen die verband houden met het missiewerk van de H. Willibrord.

Het programma (wijzigingen voorbehouden) ziet er als volgt uit:

Woensdag: Eind van de middag verzamelen in Heiloo, (korte) wandeling naar

Egmond, avondgebed aldaar.

Donderdag: 09.00 uur: Adelbertusakker Egmond : metten en ontmoeting met oud-katholieken van de H. Agnes-parochie te Egmond aan Zee; wandeling naar Wijk aan Zee; bezoek H. Odulphuskerk.

Donderdagavond: Bijeenkomst in Nivonhuis met spreker v. Andrew (auteur van Orthodox Christianity and the Old English Church). Hierbij zijn niet-pelgrimeerders van buitenaf welkom! 1

Vrijdagochtend: evt. excursie naar Velsen, H. Engelmunduskerk. Wandeling naar

Noordwijkerhout; vrije avond.

Zaterdag: Wandeling naar Katwijk aan Zee, aldaar aansluiting met korteafstandswandelaars die alleen het laatste stukje meewandelen.2

Moleben op het strand van Katwijk. Wandeling naar Oegstgeest. Ontvangst en

afsluitende maaltijd.1

1 Deze bijeenkomst is een gelegenheid voor niet-wandelaars om toch deel nemen aan de

pelgrimage; mogelijkheid tot aanmelding volgt.

2 De tocht van Katwijk naar Oegstgeest (ca. 7 kilometer) is ook voor niet-geoefende wandelaars goed te doen. Ook hiervoor kunt u zich op een later tijdstip opgeven.

De kosten voor volledige deelname (3 overnachtingen) zijn vastgesteld op 160 euro voor leden/begunstigers, 190 euro voor niet-leden. Hiermee zijn in principe alle kosten gedekt van logies en maaltijden.

U kunt zich aanmelden op de volgende wijze:

stuur een e-mail naar één van de onderstaande adressen:

www.orthodoxekerk.org

idwineb@hotmail.com

vvo@movanduijn.dds of

schrijf een briefje naar het secretariaat:

p/a Poggenbeekstraat 23, 1073 JE Amsterdam.

De pelgrimagecommissie bestaat uit:

Idwine van der Blij & Mark van Duijn.