Pasen in Amsterdam 2010

volgens de Naardense Bijbel:

 Jezus zegt tot haar:  ‘Maria!’ Zij keert om en zegt tot hem in het Hebreeuws:

‘Rabbóeni!’ – dat wil zeggen: Meester! – Jezus zegt tot haar: Houd mij niet vast!, want ik ben nog niet opgeklommen naar mijn Vader en uw Vader, mijn God en uw God!’

Als zij, Maria Magdalena, aankomt, verkondigt ze aan de leerlingen “Ik heb de Heer gezien!’, en dat hij dit alles tot haar heeft gezegd.