Wat doet de pastoor

Wat doet een pastoor?

Een pastoor is volgens het Statuut van de Oud-Katholieke Kerk de eindverantwoordelijke in een parochie. Hij/zij wordt aangesteld door de bisschop, die daarvoor overleg voert met het bestuur van de parochie en dat van de landelijke kerk. Het bestuur van de parochie heet kerkbestuur. Het bestaat uit gekozen vertegenwoordigers van de parochie, die samen met de pastoor alle zaken in de parochie behandelen.

Tot de bijzondere taken van de pastoor behoort allereerst het voorgaan in de dienst, meestal op zondag, maar ook doordeweeks bij huwelijken of begrafenissen. Dat voorgaan betekent dat er gezangen moeten worden uitgezocht die passen bij de lezingen uit de Bijbel en dat er gebeden moeten worden gemaakt, waarin de zorg van mensen aan God wordt voorgelegd. Die orde van dienst moet worden doorgegeven aan het koor en de organist van de komende dienst.

Daarnaast vult de pastoor zijn tijd het pastoraat, dat is: de persoonlijke begeleiding van allerlei mensen, binnen en buiten de parochie. Die begeleiding gebeurt door op bezoek te gaan bij die mensen, bijvoorbeeld bij zieken of ouderen. Maar vaak ook wordt er een afspraak gemaakt om een specifieke aanleiding, als iemand bijvoorbeeld een bepaald probleem wil bespreken. Ook als ouders een kind willen laten dopen of als mensen trouwplannen hebben, dan komt de pastoor – meestal op uitnodiging – in het vizier.

Veel tijd kost ook het geregel van van alles en nog wat. De post die bij het kerkbestuur binnenkomt, vraagt soms om werkzaamheden van de pastoor. Ook coördineert hij het werk van de groepe en groepjes in de parochie. Daarnaast is er het werk buiten de eigenlijke parochie. De Amsterdamse pastoor komt met zijn collega’s van het bisdom Haarlem (het gebied van de provincie Noord-Holland zonder het Gooi) bijeen in vergadering, of in landelijke bijeenkomsten zoals de Synode. Ook doen pastoors werk in allerlei commissies van de landelijke kerk. Zo is er een commissie die zich met geloofsvragen bezighoudt en antwoorden formuleert op maatschappelijke vraagstukken. Een andere commissie houdt zich bezig met jeugd- en jongerenwerk van de kerk, of bedenkt nieuwe vormen van de eredienst.

Kortom: een pastoor verveelt zich nooit, want er is altijd wel werk aan de winkel!