Gespreksgroep Zingevingsvragen

Deze groep, die voor ieder toegankelijk is, komt maandelijks bij elkaar ten huize van een van de deelnemers. Per keer worden afspraken gemaakt voor de volgende bijeenkomst.

Tot nu toe werd gepraat n.a.v. een gedeelte van een boek, waarvan het te behandelen gedeelte door de gespreksleider tijdig wordt verspreid onder de deelnemers.

Ondanks dat het de bedoeling is dat de groep niet te snel van samenstelling verandert, zijn nieuwe deelnemers van harte welkom.

Voor data en locatie raadpleeg ons klankbord, of neem even contact op.