Kerkbestuur

Het kerkbestuur heeft de eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden en zo mogelijk doen groeien van de parochie. Dit doet zij door samen met een groot aantal andere vrijwilligers tal van taken uit te oefenen die hierbij van belang zijn. Jaarlijks terugkerend hierbij zijn werkzaamheden t.a.v. het vieren van de eredienst, pastorale zorg, onderhoud van het kerkgebouw en bijgebouwen, communicatie – intern naar de parochie en extern naar de gemeenschap waarin zij zich bevindt en financieel beheer.