Vijfde zondag van de Veertigdagentijd


  • Datum:

voorganger: Martina Liebler lezingen: Ez.37,1-3(4-10)11-14; Rom.8,8-11; Joh.11,1-4(5-16)17-44 (p. 71)