Palmzondag


  • Datum:

voorganger: Martina Liebler lezingen: Jes.50,4-7; Fil. 2,5-11; Passieverhaal Mt.evang. (p. 75)